Hrdinská výprava 2018

„Co si přejeme, je na druhé straně našeho strachu.“ George W. Addair

Sebepoznávací kurz o odvaze a strachu
postavený na konceptu hrdinské výpravy Josepha Campbella


5.-9. října 2018 – Opatov u Třebíče


Zažijte setkání se sebou ve společnosti dalších lidí, kteří se rozhodli vydat na hrdinskou výpravu do svého nitra. Na cestě potkáte svého vnitřního “hrdinu” a “démona” i nečekané “pomocníky”.

Objevíte v sobě skrytý dar, který vám pomůže získat v životě to, co si přejete. Může to být více energie, radosti, sebejistoty, rozhodnosti, odvahy, klidu či čehokoliv jiného, co potřebujete ke spokojenějšímu životu.

Program

Průběh kurzu

Čtyřdenní proces je inspirovaný dílem amerického divadelníka a psychoterapeuta Paula Rebillota. Ten ve svém původním gestalt-terapeutickém procesu využil mnoho prvků divadelního a výtvarného umění a postavil jej na archetypálním obrazu hrdinské výpravy, popsané Josephem Campbellem v knize Tisíc tváří hrdiny.

Monomýtus cesty hrdiny se objevuje v příbězích a pověstech národů celého světa. Hrdina se vydává do světa, potkává různé pomocníky, potýká se s démony a zkouškami, zaplatí určitou cenu, aby získal odměnu, se kterou se vrátí zpět.

Tato linka v sobě skrývá univerzální obraz vnitřní cesty osobní proměny a budeme se jí držet i na samotném kurzu.

 • První den bude věnován seznámení s ostatními účastníky, vysvětlení cyklu hrdinské výpravy, ale také hledání a posilování vnitřního hrdiny.
 • Druhý den potom nalezení svého vnitřního démona a jeho konfrontací s hrdinou.
 • Třetí den bude věnován práci s hlubokými strachy a k získání odměny, kterou přináší překonání našich strachů.
 • Čtvrtý den nás čeká uzavření vnitřní hrdinské výpravy a praktický přenos nově získaných zkušeností do dalšího života.

Způsob práce

Kurz je postaven na celostním přístupu k člověku, jako integrálnímu systému mysli, těla a ducha. Pracovat budeme nejen na úrovni myšlení a přemýšlení, ale i na úrovni emocí, pocitů a těla.

Prakticky se setkáte s vybranými technikami z:

 • koučovacího přístupu
 • oceňujícího ptaní
 • mapování kompetencí
 • sociodynamického poradenství
 • bioenergetiky
 • somatic experience
 • arte či drama terapie

Pracovat budeme i s projektivními kartami, malováním, vizualizací, intuitivním tancem, klidnými i dynamickými meditacemi. Předchozí zkušenost s těmito technikami není nutná.

Nacházet vlastní jedinečné otázky a odpovědi budete moci v řízených reflexích při individuálním zamyšlení, sdílení v malých skupinách i v celé skupině.

Velký důraz bude kladen na vytvoření bezpečného prostředí, ve kterém si budete moci hlídat vlastní hranice, bude v pořádku se některého programu neúčastnit nebo si jej prožít ve vlastní více soukromé verzi.

Průvodce výpravou

Lukáš Kučera

Průvodce osobním rozvojem, lektor, facilitátor

Působí jako hlavní lektor a facilitátor ve vzdělávací společnosti Edutica a na volné noze jako průvodce osobním rozvojem a kariérní poradce. Praktické zkušenosti s osobním rozvojem a prací s lidmi začal sbírat již ve spolku pro rozvoj osobnosti Velký vůz, kde působil přes 10 let, z toho 4 roky spolek vedl. Tři roky vedl Kariérní centrum ČVUT.

Díky soustavnému vzdělávání se individuálnímu i skupinovému poradenství věnuje na expertní a metodické úrovni. Má za sebou mimo jiné distanční kurz Stockholmské univerzity, tříletý výcvik pro práci s traumatem prostřednictvím tělesného prožívání „Somatic experience“ a aktuálně je v pětiletém výcviku Integrativní psychoterapie se zaměřením na tělo. Využívá propojení západního racionálního pohledu na svět s prvky východních tradic, jako je meditace, všímavost či širší pohled na spiritualitu.

S konceptem hrdinské výpravy pracuje od roku 2006, kdy se účastnil šesti denního zážitkového kurzu pro facilitátory pod vedení Manfreda a Helgy Weule (organizace Adventure life).

Kromě osobního rozvoje se věnuje žonglování, klaunování, ohnivé a světelné show, intuitivnímu tanci, kontaktní improvizaci a čtení chytrých knih.

Více informací o lektorovi najdete na jeho webu www.lukaskucera.cz.

Cena a odměna

Odměna za hrdinskou výpravu pro vás je nehmatatelná. Je to něco, co si uvědomíte, prožijete a odnesete uvnitř sebe. Je to změna, která nemusí být na první pohled zřejmá, ale může mít ohromný dopad ve vašem životě.

Stejně jako v životě, je potřeba pro odměnu něco udělat. V tomto případě je cenou, kromě kurzovného, váš čas, ochota opustit určitá přesvědčení o sobě a odvaha přijmout jak zranitelnost danou částečným odhalením vašeho nitra ostatním, tak i nejistotu zákonitě spojenou s každou důležitou změnou.

Samotná cena za kurz je potom 3900 Kč, která kromě lektorného pokrývá značné náklady na organizaci, ubytování, stravu a materiálně-technické zabezpečení.

Praktické informace

Datum: 5. – 9. října 2018
Místo konání: Opatov(Vysočina)
Kapacita: 16 účastníků
Cena: 3900 Kč
Lektor: Lukáš Kučera 

Bližší informace o kurzu vám po vyplnění přihlášky zašleme na emailovou adresu. 

Akci zaštiťuje spolek Kalokagathia-OSR, z.s.