Hrdinská výprava 2019Sebepoznávací kurz o odvaze a strachu
postavený na konceptu hrdinské výpravy Josepha Campbella


Sebepoznávací workshop v Praze

Pětidenní Hrdinská výprava

8. 10.2019, 18:00 – 21:00 25. – 29. 10. 2019
Klub Propojení, Havlíčkova 15, Praha 1 EVČ Švýcárna, Adamov u Brna

> PŘIHLÁSIT SE <

> PŘIHLÁSIT SE <O výpravě

Vydejte se na hrdinskou výpravu do svého nitra,
posilte svoji sebedůvěru a akceschopnost.Co získáte:

 • lepší přístup ke své životní energii
 • rozvinete vnímání svého těla
 • naučíte se lépe zvládat své emoce a nejistotu
 • posílíte svou schopnost jít si za svým a plnit si svá přání.Způsob práce

Na začátku se seznámíte s ostatními i s konceptem hrdinské výpravy, který bude vodítkem v průběhu celé akce.

Postupně si pomocí vizualizace najdete své osobní téma, kterému se budete na akci věnovat.

Zmapujete své silné stránky a posílíte své sebevědomí a odvahu. Podíváte se také na svá omezující přesvědčení a strachy. S obojím budeme pracovat pomocí výtvarných, dramatických a prožitkových technik.

Průběžně budeme pracovat také s rozvojem všímavosti vůči našemu myšlení, emocím i tělu. Program bude kombinací přemýšlení, sdílení, tvoření, pohybu, hlasového i pohybového vyjádření, vedených meditací či imaginací.

Pětidenní proces je inspirovaný dílem amerického divadelníka a psychoterapeuta Paula Rebillota. Ten ve svém původním gestalt-terapeutickém procesu využil mnoho prvků divadelního a výtvarného umění a postavil jej na archetypálním obrazu hrdinské výpravy, popsané Josephem Campbellem v knize Tisíc tváří hrdiny.

Program bude kombinací přemýšlení, sdílení, tvoření, hlasového i pohybového vyjádření, vedených meditací či imaginací.


Kurz je postaven na celostním přístupu k člověku, jako integrálnímu systému mysli, těla a ducha. Pracovat budeme nejen na úrovni myšlení a přemýšlení, ale i na úrovni emocí, pocitů a těla.
Prakticky se setkáte s vybranými technikami z:
 • koučovacího přístupu
 • oceňujícího ptaní
 • mapování kompetencí
 • sociodynamického poradenství
 • bioenergetiky
 • somatic experience
 • arte či drama terapie

Pracovat budeme i s projektivními kartami, malováním, vizualizací, intuitivním tancem, klidnými i dynamickými meditacemi. Předchozí zkušenost s těmito technikami není nutná.
Nacházet vlastní jedinečné otázky a odpovědi budete moci v řízených reflexích při individuálním zamyšlení, sdílení v malých skupinách i v celé skupině.
Velký důraz bude kladen na vytvoření bezpečného prostředí, ve kterém si budete moci hlídat vlastní hranice, bude v pořádku se některého programu neúčastnit nebo si jej prožít ve vlastní více soukromé verzi.

Kurz je určený pro každého, kdo se chce naučit lépe zvládat svůj strach, nejistotu či obavy a kdo chce získat věší odvahu a motivaci na cestě za spokojenějším životem

Průvodce výpravou

Lukáš Kučera

Průvodce osobním rozvojem, lektor, facilitátor

Lukáš se osobnímu rozvoji a práci s lidmi věnuje od roku 2006. Přes deset let působil v občanském sdružení pro rozvoj osobnosti Velký vůz, kde strávil více než 180 dní na akcích v roli instruktora, lektora či garanta celé akce.

Původně vystudoval fakultu Jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT, v oboru však nikdy nepracoval. Po škole tři roky vedl Kariérní centrum ČVUT a pak přešel na volnou nohu jako lektor, facilitátor a průvodce osobním rozvojem. Aktuálně je spolumajitelem vzdělávací společnosti Edutica, pro kterou školí témata jako facilitace a komunikace. Pracuje také jako kejklíř, klaun a animátor na akcích pro děti a dospělé.

Ve své práci čerpá ze zážitkové pedagogiky, kariérového poradenství, oceňujícího ptaní či koučovacího přístupu. Pro hlubší práci v oblasti osobního rozvoje využívá poznatky z tříletého výcviku Somatic Experience, zaměřeného na práci se stresem, traumaty a autoregulací nervového systému a také z výcviku Integrativní psychoterapie se zaměřením na tělo, kterého se aktuálně účastní.

Využívá propojení západního racionálního pohledu na svět s prvky východních tradic, jako je meditace, všímavost či širší pohled na spiritualitu. Kromě osobního rozvoje se věnuje žonglování, klaunování, ohnivé a světelné show, intuitivnímu tanci, párové akrobacii a čtení seberozvojových knih.

Více informací o lektorovi najdete na www.lukaskucera.cz, www.kejklirlukas.cz nebo www.edutica.cz.

Já a hrdinská výprava

S konceptem hrdinské výpravy pracuji od roku 2006, kdy jsem se zúčastnil šestidenního zážitkového kurzu pro facilitátory pod vedení Manfreda a Helgy Weule (organizace Adventure life). Spolu s Jitkou Marelovou (nyní Červenou) pořádal večerní cykly návazných seminářů či jednorázová setkání na práci se svým vnitřním hrdinou a vnitřním démonem.

Spolupráci s spolkem Kalokagathia započal v roce 2018 na Festivalu osobnostního rozvoje, kde jsem uváděl ochutnávkový workshop hrdinské výpravy.
Roku 2018 proběhla 4 denní hrdinská výprava. Některé její ohlasy si můžete přečíst níže:

Reference na akci:

„Na výpravu jsem se chystala naprosto sebevědomě až do dne před odjezdem, kdy už nebylo cesty zpět, a trochu jsem znervózněla, a popravdě jet tam bylo to nejlepší, co jsem pro sebe udělala. Už se nebojím svých bubáku a ráda se jim příště postavím znovu :-) velké díky za to.“

Elena

„Lukáš vedl celou akci velice příjemným způsobem, který vyváženě kombinoval velkou jemnost a empatii s pevností a strukturou (tzn. nekonala se žádná rozplizlost, která často bývá velkým problémem u empatických přístupů). Vřele doporučuji, inspirující a skvělá akce, perfektně zorganizovaná.“

Tomáš

„Nyní mám pocit, že se daří, aby mě mé strachy neovládaly – což se mi před výpravou dělo opravdu hodně.“

Ondřej

„Líbila se mi metaforičnost – snadné pochopení principů díky obecně známým pojmům jako je "hrdina“, „dar“, „démon“ apod."

Praktické informace

Vstupenky v předprodeji ZDE
Pozor, pokud se vstupenky vyprodají, na místě už nebudou. Tak neváhejte a kupte si je nyní.


Datum: 25. – 29. října 2019
Místo konání: EVC Švýcárna
Kapacita: 16 účastníků
Lektor: Lukáš Kučera 

Bližší informace o kurzu vám po vyplnění přihlášky zašleme na emailovou adresu. 

Akci zaštiťuje spolek Kalokagathia-OSR, z.s.

Přihláška